CATALÀ

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recollides mitjançant la nostra plana web, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de INTROSOFT, S.L., amb la finalitat de remetre la informació sol·licitada i/o de gestionar el seu registre i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres ofertes i accions comercials, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.INTROSOFT, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals mencionats al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i a la L.O.P.D. 15/99 de 13 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers. Si no desitja rebre comunicacions comercials comuniqui-ho a l’adreça de correu electrònic comercial@introsoft.net Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a C/ Portbou, 1, 17800, Olot (Girona), mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònic a comercial@introsoft.net

CASTELLÀ
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos recogidos mediante nuestra página web, serán tratados y quedaran incorporados en los ficheros de INTROSOFT, S.L., con la finalidad de remitir la información solicitada i/o de gestionar su registro y de mantenerle informado mediante cualquier medio de comunicación, incluidos los medios electrónicos, de nuestras ofertas y acciones comerciales, así como para gestionar cualquier otra relación que mantenga con nosotros.INTROSOFT, S.L., manifiesta que cumple todas las medidas de seguridad y requisitos legales mencionados en el Reglamento 1720/2007, de 21 de diciembre, y a la L.O.P.D. 15/99 de 13 de diciembre, que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal incorporados en nuestros ficheros que se conservaran con carácter confidencial, excepto de las remisiones de obligado cumplimiento que estipula la ley. Si No desea recibir comunicaciones comerciales comuníquenoslo a la dirección de correo electrónico comercial@introsoft.net Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en C/ Portbou,1, 17800 Olot (Girona), mediante comunicación escrita y fotocopia del DNI indicando la referencia LOPD, o mediante la dirección de correo electrónico a comercial@introsoft.net