El programari es connecta directament amb aquest maquinari i permet dividir 1 sistema en entorns separats, diferents i segurs coneguts com màquines virtuals (VM). Aquestes VM confien en la capacitat del programari de separar els recursos de la màquina del maquinari i distribuir-los adequadament.

Instal·lem i configurem servidors per a virtualització de servidors i de pc’s, en entorns Hyper V i VMWare.