Tipus de càmeres :

  • Sistemes de vigilancia IP.
  • Càmeres tèrmiques.
  • Càmeres per a vehicles.

 

Programari Professional :

  • Gravació i supervisió
  • Comptador de persones
  • Reconeixement facial
  • Reconeixement de matrícules