Per a emmagatzemament i aplicacions empresarials

Servidors robusts i fiables. En format de torre o rack.

Instal·lem i el configurem d’acord amb les vostres directrius.