Programació

Desenvolupament d’aplicacions a mida. Demaneu-nos el que necessiteu.

Desenvolupem aplicacions amb entorn widows per a executar-les en un pc o bé contra un servidor amb una base de dades, suportant des d’un usuari a molts usuaris.

Són aplicacions modernes que aprofiten el millor de les noves tecnologies.